Publication detail

GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

POSPÍŠIL, L. ŠVÁBENSKÝ, O.

Original Title

GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Czech Title

GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Language

cs

Original Abstract

Recentní studie litosféry v oblasti střední Evropy jsou založeny především na komplexní analýze geologických, geochemických, strukturních a geofyzikálních dat, kde se zvláště využívají seismické, seismologické a magnetotelurické data (MT), která umožňuje přispět k poznání a sestavení vývoje území v oblasti Alp, Karpat, Panonské pánve i Českého masívu v období spodního miocénu až recentního období. Doplněním o geodetické údaje, především výsledky měření pohybových tendencí pomocí GPS a přesné opakované nivelace, výsledky Dálkového průzkumu Země a geomorfologického zhodnocení je možno tyto geologické závěry nejen posoudit, ale případně i verifikovat. V příspěvku jsou shrnuty některé příklady řešení pohybových tendencí včetně vymezení některých geodynamicky rizikových oblastí.

Czech abstract

Recentní studie litosféry v oblasti střední Evropy jsou založeny především na komplexní analýze geologických, geochemických, strukturních a geofyzikálních dat, kde se zvláště využívají seismické, seismologické a magnetotelurické data (MT), která umožňuje přispět k poznání a sestavení vývoje území v oblasti Alp, Karpat, Panonské pánve i Českého masívu v období spodního miocénu až recentního období. Doplněním o geodetické údaje, především výsledky měření pohybových tendencí pomocí GPS a přesné opakované nivelace, výsledky Dálkového průzkumu Země a geomorfologického zhodnocení je možno tyto geologické závěry nejen posoudit, ale případně i verifikovat. V příspěvku jsou shrnuty některé příklady řešení pohybových tendencí včetně vymezení některých geodynamicky rizikových oblastí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT107846,
 author="Lubomil {Pospíšil} and Otakar {Švábenský}",
 title="GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ",
 annote="Recentní studie litosféry v oblasti střední Evropy jsou založeny především na komplexní analýze geologických, geochemických, strukturních a geofyzikálních dat, kde se zvláště využívají seismické, seismologické a magnetotelurické data (MT), která umožňuje přispět k poznání a sestavení vývoje území v oblasti Alp, Karpat, Panonské pánve i Českého masívu v období spodního miocénu až recentního období. Doplněním o geodetické údaje, především výsledky měření pohybových tendencí pomocí GPS a přesné opakované nivelace, výsledky Dálkového průzkumu Země a geomorfologického zhodnocení je možno tyto geologické závěry nejen posoudit, ale případně i verifikovat. 
V příspěvku jsou shrnuty některé příklady řešení pohybových tendencí včetně vymezení některých geodynamicky rizikových oblastí.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Družicové metody v geodézii a katastru",
 chapter="107846",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2014",
 month="february",
 pages="44--56",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}