Product detail

Kotvící prvek pro předsazené konstrukce

BRZOŇ, R. OSTRÝ, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Prvek umožňující kotvení vyložených konstrukcí s vysokou pevností při zachování vysoce kvalitních tepelně izolačních parametrů. Modul je vytvořen ze sklovláknového kompozitu s tepelně izolační vložkou.

Keywords

Předsané konstrukce, tepelná vodivost, tepelná izolace, GFRP.

Create date

01.07.2013

Location

Experimentální laboratoř Ústavu pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00

Documents