Project detail

Prezentace výsledků výzkumu v oblasti NMR na konferenci ICMRM

Duration: 01.01.1999 — 31.12.1999

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje

- part funder (1999-09-01 - 1999-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na prezentaci výsledků původního výzkumu prováděného na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně na 5.mezinárodní konferenci o mikroskopii využívající magnetickou rezonanci. Účast na konferenci umožní řešiteli, který patří mezi mladé tvůrčí pracovníky, navázat kontakt s odborníky stejného odborného zaměření. Prezentace nových myšlenek současně napomůže jejich rychlejšímu prosazení a uplatnění v praktických aplikacích, na které je výzkum v oblasti magnetické rezonance zaměřen především. Prezetován bude příspěvek s názvem "Zvýšení přesnosti měření okamžitého kmitočtu NMR signálu zkresleného šumem".

Mark

PG99021

Default language

Czech

People responsible

Svoboda Radomír, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (1980-01-01 - not assigned)

Link