Project detail

Vliv segregačního zkřehnutí a strukturně indukovaného stínění na odpor proti šíření trhlin v nízkolegovaných ocelích

Duration: 01.01.1998 — 31.12.2001

Mark

OC 517.30

Default language

Czech

People responsible

Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1998-01-01 - 2001-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- whole funder

Results

ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J., POKLUDA, J. Effective Stress Intensity Factor of a Real-Like 3D Intergranular Crack Front. In ECF 12, Fracture from Defects. UK, Sheffield: Elsevier, 1998. p. 811 ( p.)ISBN: 190153703.
Detail

POKLUDA, J., SAXL, I., ŠANDERA, P., PONÍŽIL, P., MATOUŠEK, M., PODRÁBSKÝ, T., HORNÍKOVÁ, J. Real-like Polycrystal with Intergranular Crack. In Euromat 2000. Tours (Francie): Elsevier, 2000. p. 449 ( p.)ISBN: 0-08-042815-0.
Detail

POKLUDA, J., VLACH, B., ŠANDERA, P., JURÁŠEK, L. Contradiction in Fracture- and Notch Toughness of High Purity Low Alloy Steels. In Cleaner Metal for Industrial Exploitation. Řež: Inst. Nuclear Research, 2001. p. 126 ( p.)ISBN: 92-828-8323-X.
Detail

HORNÍKOVÁ, J., ŠANDERA, P., POKLUDA, J. Effective Stress Intensity Factor for Crack of Intergranular Morphology. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-3). Brno: Vutium, 2001. p. 737 ( p.)ISBN: 80-214-1892-3.
Detail

ŠANDERA, P., POKLUDA, J., HORNÍKOVÁ, J. Pyramidal Model of Intergranular Crack Front. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-3). Brno: Vutium, 2001. p. 786 ( p.)ISBN: 80-214-1892-3.
Detail

POKLUDA, J., ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J. Kvantitativní interpretace závislosti rozkmitu prahových hodnot K-faktoru na střední velikosti zrna ARMCO železa. In Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Žilina: ŽU Žilina, 2001. s. 31 ( s.)ISBN: 80-7100-873-7.
Detail

POKLUDA, J. Tortuous Cracks under Remote Mode I: the Statistical LEFM Approach. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, vol. 67, no. 7, p. 277 ( p.)ISSN: 1429-6055.
Detail

GORDIENKO, Y., ZASIMCHUK, E., POKLUDA, J. Multiscale Correlation Effects during Fatigue Damage Evolution Observed by Surface Roughness Analysis. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-3). Brno: Vutium, 2001. p. 180 ( p.)ISBN: 80-214-1892-3.
Detail

DOBROVSKÁ, J., DOBROVSKÁ, V., POKLUDA, J., STRÁNSKÝ, K., MANDRINO, D., JENKO, M. Microheterogeneity in the Ultra-High Strength Low Alloy Steel after Three Regimes of Heat-Treatment. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-3). Brno: Vutium, 2001. p. 726 ( p.)ISBN: 80-214-1892-3.
Detail

POKLUDA, J., VLACH, B., ŠANDERA, P., JURÁŠEK, L. Antagonism in Fracture and Notch Toughness of UHSLA Steels. In Charpy Centenary Conference 2001. Les Fontelles: SF2M Les Fontelles, 2001. p. 465 ( p.)
Detail

POKLUDA, J., ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J. Statistical Model of Roughness Induced Crack Closure. In Fracture Mechanics: Applications and Challenges, ECF 13. San Sebastian: Elsevier, 2000. p. CD ( p.)
Detail

POKLUDA, J., VLACH, B., ŠANDERA, P., JANOVÁ, D., HORNÍKOVÁ, J. Fraktografická podpora interpretace anomálního vztahu lomové a vrubové houževnatosti ultrapevné oceli. In Fractography 2000. Košice: ÚMV SAV, 2000. s. 383 ( s.)ISBN: 80-968468-3-3.
Detail

PONÍŽIL, P.; SAXL, I.; DRUCKMÜLLER, M.; POKLUDA, J. Comparison of Real and Simulated Polycrystalline Grain Structures. Kovové materiály, 1998, vol. 36, no. 6, p. 409 ( p.)ISSN: 0023-432X.
Detail

ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J., POKLUDA, J. Aproximální výpočet stínícího efektu na čele interkrystalické trhliny pomocí pyramidálního modelu. In Křehký lom. Brno: ÚFM AV ČR, 2001. s. 69 ( s.)
Detail