Project detail

Měření průtoku dvoufázových médií

Duration: 01.01.1999 — 31.12.2001

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

Mark

GA102/99/1644

Default language

Czech

People responsible

Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (1999-01-01 - not assigned)

Results

ŠEDIVÁ, S. Genetic Algorithms - Optimalization of Multiport Averaging Devices. In International Summer School of Automation. Maribor, Slovenia: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, 2001. p. 70 ( p.)ISBN: 86-435-0411-4.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Differential Producing Flowmeters - Pressure Loss. In Proceeding of 7th Conference Student FEI 2001 Volume 2. Brno: FEI VUT Brno, 2001. p. 25 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Computation of pressure loss for differential producing flowmeters. In Instruments and Control. Ostrava: Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. p. 52 ( p.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

BENEŠ, P., ČULEN, J. Korelační průtokoměr s využitím snímačů akustické emise. In Průtok 2001. Praha: TECH-MARKET, 2001. s. 166 ( s.)ISBN: 80-86114-41-4.
Detail

BENEŠ, P. Boiling State Measurement. In Tepmeko 2001. Berlin: PTB - VDI/VDE GMA, 2001. p. 322 ( p.)
Detail

BEJČEK, L., ČEJKA, M., JURA, P. Měření, zpracování a vyhodnocování experimentálních procesů. Senzor, 1995, roč. 2, č. 4, s. 3 ( s.)ISSN: 1330-0390.
Detail

GRATZ, P. MĚŘENÍ A ANALÝZA MECHANICKÝCH KMITŮ VZNIKLÝCH V TENKÝCH PULSNÍCH POTRUBÍCH PRŮTOKEM TLAKOVÝCH MÉDIÍ. In Průtok 2001. Praha: Tech Market, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-86114-41-4.
Detail

GRATZ, P. Hydraulic shock analysis in thin pulse pipelines. In International Summer School of Automation. Maribor, Slovinsko: CIP Maribor, Slovinsko, 2001. p. 58 ( p.)ISBN: 86-435-0411-4.
Detail

ŠEDIVÁ, S. Techniky pro testování snímačů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001/4, č. 4, s. 2001/4 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠTOHL, R. Přehledový snímač pro kapilární izotachoforézu. AT&P Journal, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 20-23. ISSN: 1335-2237.
Detail

GRATZ, P. Hydraulic shock analysis in thin pulse pipelines. In Student FEI 2001. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail