Project detail

Veřejné prostory v územně plánovacím procesu

Duration: 01.09.2001 — 31.08.2003

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2001-09-01 - 2003-08-31)

On the project

Význam veřejných prostorů je pro život města neoddiskutovatelný. Přesto se s řešením problematiky veřejných prostorů v současné urbanistické a územně plánovací praxi setkáváme pouze zřídka. Teoretické práce jsou spíše přejímány ze zahraničí, praktické aplikace se omezují na opravy a rekonstrukce jednotlivých dílčích lokalit. V oblasti teorie i praxe veřejných prostorů zjišťujeme v současnosti zásadní mezery. V rámci územně plánovacích dokumentací veřejné prostory nejsou zpracovateli ani pořizovateli většinou vůbec řešeny a zůstávají jen jako "bílé" zbytkové plochy - plochy bez funkčního využití. Cílem navrhovaného výzkumného úkolu je upozornit na význam veřejných prostorů a potřebu jejich zohledňování v územně plánovací praxi. Snahou je vytvořit základní klasifikaci veřejných prostorů, sjednotit naši současnou terminologii a vytvořit kostru základních regulativů, které by měly být z hlediska veřejných prostorů sledovány. Praktickým výstupem práce pak je vytvořit předpoklady pro vznik samostatné

Mark

GP103/01/D140

Default language

Czech

People responsible

Šilhánková Vladimíra, doc. Ing. arch., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Architecture
- (2001-01-01 - not assigned)

Results

ŠILHÁNKOVÁ, V., KOUTNÝ, J. Veřejné prostory v územně plánovací praxi. In Město, venkovský prostor a krajina. Praha: 2001. s. 99 ( s.)ISBN: 80-902945-5-3.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory našich měst. 2003.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Posuzování úspěšnosti veřejných prostorů. In Veřejné prostory a život města. Brno: 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2339-0.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Posuzování úspěšnosti veřejných prostorů města. In Veřejné prostory a život města. Brno: 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2339-0.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Public Spaces in the Urban Planning Process. 2002, vol. 2002, no. 10, p. 8 ( p.)
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory a život města. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 38 ( s.)ISSN: 1212-0855.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Jsou upravené veřejné prostory úspěšné ?. Moderní obec, 2003, roč. 2003, č. 23, s. 23 ( s.)ISSN: 1211-0507.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Public Spaces and City Life. 2003, vol. 2003, no. 7, p. 7 ( p.)
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory a život města. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 5 ( s.)
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory našich měst. Státní správa, 2003, roč. XIV, č. 6, s. 8 ( s.)ISSN: 0027-8009.
Detail

CHYBÍK, J. Veřejné prostory. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2003. 148 s. ISBN: 80-214-2505-9.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno: 2003. 146 s. ISBN: 80-214-2505-9.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory a život města. Veřejné prostory a život města. Brno: 2002. ISBN: 80-214-2339-0.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Revitalising City Centres in the Czech Republic. 2001.
Detail

KOUTNÝ, J., ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory v územně plánovací praxi. 2001.
Detail

KOUTNÝ, J., ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory v územně plánovací praxi. 2001.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Our Cities Public Spaces. 2002.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Transition of Public Spaces in Central Europe. 2002.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Posuzování úspěšnosti veřejných prostorů. 2002.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Public Spaces in the Urban Planning Process. 2003.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. System of Urban Planning in the Czech Republic. 2003.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Typologie veřejných prostorů našich měst. 2003.
Detail

ŠILHÁNKOVÁ, V. Our Cities Public Spaces. In Visegrad Agenda 21 Conference. Praha: 2002. p. 239 ( p.)ISBN: 80-901914-8.7.
Detail