Project detail

Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2002

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum a aplikace optolektronických metod a systémů v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství

Mark

GA102/00/0043

Default language

Czech

People responsible

Biolková Viera, Ing. - fellow researcher
Drastich Aleš, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Hanousek Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rozman Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Říčný Václav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2000-01-01 - 2002-12-31)

Results

PROKEŠ, A., ŘÍČNÝ, V. Rozbor problematiky měření rychlosti pohybu s využitím proužkového filtru. In Sborník přednášek vědecké konference s mezinárodní účastí "Nové smery ve zpracování signalov". Liptovský Mikuláš (Slovenská republika): Vojenská akademie Liptovský Mikuláš, 2000. s. 96 ( s.)ISBN: 80-8040-125-X.
Detail

BIOLKOVÁ, V., WILFERT, O., BIOLEK, D. Optical Free-Space Communication Link. In 2001 Asia-Pacific Radio Science Conference AP-RASC´01 - Conference Digest. Tokyo, Japan: Chuo University, Tokyo, Japan, 2001. p. 119 ( p.)
Detail

ČERMÁK, K. Ultrazvukový měřič vzdálenosti. In Proceedings of the 7th conference STUDENT FEI 2001, volume 1. FEI VUT Brno: 2001. s. 157 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

STANČÍK, P. System for contactless surface measuring. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT 2002, volume 3. Brno: -, 2002. p. 347 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Modulation Characteristic of VCSELs. In Proocedings of the Telecommunications and signal processing TSP-2002. VUT Brno: SEI-UTKO, 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NOVÁK, Z., ŘÍHA, I., DRASTICH, A., DUB, P. Radikulární lése v termovizním obraze – využití moderních infrazobrazovacích systémů. In Procesy selární a supraselární oblasti. Opočno: Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradce Králové, 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-238-8751-3.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Stability of Infrared Camera. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 24 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Thermography In Neurosurgery. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 29 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Infrared Imaging In Nerve Roots Diseases. In Proceeding of 16th international EURASIP conference BIOSIGNAL 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 307 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

ZÁVIŠEK, M., HOLOUBKOVÁ, Z., DRASTICH, A., DUB, P. Breast Cancer Diagnostics Using Infracamera. In Proceeding of 16th international EURASIP conference BIOSIGNAL 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Thermography In Overuse Tendon Injuries Of Race Horses. In Elektrotechnika a informatika. Zámek Nečtiny: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 54 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Short-time Stability Of Infrared Array Detectors. In Elektrotechnika a informatika. Zámek Nečtiny: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 50 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

STANČÍK, P. TV contactless area meter. In Proceedings of 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava: 2002. p. 89 ( p.)ISBN: 80–227–1700-2.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Infradiagnostika onemocnění nervových kořenů. In MediFórum 2002 - sborník abstrakt. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2002. s. 36 ( s.)ISBN: 80-86607-01-1.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DUB, P., DRASTICH, A. Diagnostika mammokarcinomu s využitím infrakamery. In MediFórum 2002 - sborník abstrakt. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2002. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86607-01-1.
Detail

HOLOUBKOVÁ, Z., DRASTICH, A. Diagnostika mammokarcinomu infrakamerou. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DRASTICH, A. Breast Cancer Diagnostics Using Infrared Camera. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., HLAVÁČ, D., BIOLKOVÁ, V. Statistický model optického směrového spoje. In Optické komunikace O.K.´2001. Praha: TECH-MARKET Praha, 2001. s. 71 ( s.)ISBN: 80-86114-42-2.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Front-End Architecture of the Optical Directional Link. In Proceedings of the 24rd International Conference Telecommunications and Signal Processing – TSP’2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 132 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

PROKEŠ, A. Koncepce bezkabelových optických komunikačních systémů. Sdělovací technika, 2001, roč. 25, č. 12, s. 3-7. ISSN: 0036-9942.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Contactless Opto-Electronic Area Meters and their Attainable Measuring Accuracy. Radioengineering, 2001, vol. 2001, no. 2, p. 20 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Thermography in nerve root diseases. Thermology international, 2002, vol. 12, no. 2, p. 76 ( p.)ISSN: 1560-604X.
Detail

PROKEŠ, A. Correctness of Velocity Evaluation of System Using Spatial Filter. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 24 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

STANČÍK, P. Digitální TV planimetr. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 75, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V., DRASTICH, A., WILFERT, O., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V., ROZMAN, J., HANOUSEK, K., KRATOCHVÍL, T., DUB, P. Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství. Dílčí výzkumná zpráva o řešení grantového projektu č.102/00/0043 za rok 2001 sv. Brno: Grantová agentura České republiky Praha Praha, 2001.
Detail

ŘÍČNÝ, V., DRASTICH, A., WILFERT, O., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V., ROZMAN, J., HANOUSEK, K. Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství. Dílčí výzkumná zpráva projektu GAČR č. 102/00/0043 za rok 2000. neuvedeno. ÚREL FEI VUT v Brně: ÚREL FEI VUT v Brně, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍČNÝ, V., DRASTICH, A., WILFERT, O., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V., ROZMAN, J., KRATOCHVÍL, T., DUB, P., STANČÍK, P. Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích,lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/00/0043 Říčný a kol.:Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství. neuvedeno. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně: Grantová agentura ČR, Praha, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

DUB, P. Aplikace infrakamery FLIR na VUT v Brně. 2002.
Detail

STANČÍK,P.,ŘÍČNÝ,V.: Televizní měřič ploch řízený mikropočítačem - bezkontaktní optoelektonický měřič ploch řízený mikropočítačem vyvinutý a zrealizovaný v rámci řešení projektu GAČR č.102/00/0043 - "Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství".(využití pro výzkum, doplněk laboratorní úlohy "Televizní kamery a snímače" kurzu Videotechnika). Laboratoř televizní techniky UREL FEKT VUT. (prototyp)
Detail