Project detail

Problematika operativního řízení vodohospodářských soustav v podmínkách neurčitosti

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2003

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2001-01-01 - 2003-12-31)

Mark

GA103/01/0201

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2001-01-01 - not assigned)

Results

HORÁK, L., DAVIDOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně. In Sborník příspěvků 9. konference MATLAB 2001. Praha: ČVUT Praha, 2001. s. 393 ( s.)ISBN: 80-7080-446-7.
Detail

NACHÁZEL, K., ZEZULÁK, J., STARÝ, M. Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. 1. 1. Praha: Academia, 2004. 320 s. ISBN: 80-200-0229-4.
Detail

STARÝ, M. Use of Fuzzy Regulator for Operative Control of Single Reservoir during the Flood Passage. In IXth International Poster Day. Bratislava: Bratislava, 2001. p. 50 ( p.)ISBN: 80-968480-4-6.
Detail

MORONGA, J. Užití fuzzy regulace pro řízení polohy hladiny v nádrži. In Voda a životní prostředí. Brno: NOEL 2000, 2001. s. 156 ( s.)ISBN: 80-86020-35-5.
Detail

MORONGA, J. Řízení polohy hladiny v nádrži za použití fuzzy regulace. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT FAST, 2001. s. 21 ( s.)
Detail

MORONGA, J. Operativní řízení stavu vody v nádrži. In XIII. konferencia mladých hydrológov. Bratislava: SHMÚ, 2001. s. 89 ( s.)
Detail

ŠEBLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody v povodí řeky Jihlavy pomocí fuzzy logiky. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: FAST VUT, 2001. s. 45 ( s.)
Detail

KRÁLOVÁ, H. Conditions of Rivers in Czech Republic - the Main Problems and Future Development. In The 4th Annual Waterkeeper Alliance Conference. Salt Lake City: Waterkeeper Alliance, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

BORÁK, M. Bilance nutrientů ve vybraném dílčím povodí. In SBORNÍK-2003-BRNO. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

BORÁK, M. Priebeh znečistenia v pozdľžnom profile malého vodného toku. In Veda mladých 2003. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-8069-264-5.
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Srovnání přístupů k sestavení řídících algorytmů pro operativní řízení odtoku vody nádrží za průchodu povodně. In Vodní toky. Hradec Králové: Hradec Králové, 2003. s. 7 ( s.)
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí. In Matlab 2003. Praha: Humusoft, 2003. s. 8 ( s.)
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Operativní řízení odtoku vody v dolních částech povodí s nádržemi za průchodu povodní. In 3. Vodohospodářská konference. Brno: VUT FAST, 2003. s. 15 ( s.)
Detail

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Operative control of reservoir water discharge during the flood passage - Comparison of control algorithms. In Zborník příspěvků XI. posteroveho dne Transport vody, chemikálií a energie v systému půda-rostlina-atmosféra. SAV Bratislava: Ústav hydrologie a Geofyzikální ústav, 2003. p. 15 ( p.)
Detail

DAVIDOVÁ, H., HORÁK, L. a kol. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. In Zborník abstraktů 6. konference mladých meteorologů a klimatologů. Bratislava: SAV Bratislava, 2003. s. 25 ( s.)
Detail

DAVIDOVÁ, H. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. In Zborník konference - CD. Bratislava: SAV Bratislava, 2003. s. 25 ( s.)
Detail

HORÁK, L., DAVIDOVÁ, H. a kol. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neurovoných sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. In CD-Rom - Zborník abstraktů 6. konference mladých meteorologů a klimatologů. Bratislava: SAV Bratislava, 2003. s. 15 ( s.)
Detail

KREMLÁČEK, I. Koncepční srážkoodtokový model a jeho kalibrace pomocí genetických algoritmů. doktorská disertace. Brno: UVHK FAST VUT, 2002.
Detail

KREMLÁČEK, I. a kol. Koncepční srážkoodtokový model a jeho kalibrace pomocí genetických algoritmů. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2003.
Detail

HORÁK, L. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek modelem ALADIN a využití neuronových sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. DP 1. Brno: VUT FAST Brno, 2003.
Detail

NACHÁZEL, K. Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. 1. 1. Praha: Academia, 2004. 320 s.
Detail

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H. a kol. Vliv délky předpovědi přítoku na operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 2001. Brno: CERM Brno, 2001. s. 304 ( s.)ISBN: 80-214-2033-2.
Detail