Project detail

Využití potravinářského odpadu k výrobě biouhlu a studium využití tohoto materiálu k dočištění odpadních vod v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Duration: 01.03.2024 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2024-01-01 - 2025-12-31)

On the project

Biouhel je materiál podobný dřevěnému uhlí vyráběný pyrolýzou organické hmoty. Jde o materiál s vysokou porozitou a současně s velkým potenciálem pro různé budoucí aplikace (čištění vody, zlepšování kvality půdy, snižování uhlíkové stopy lidstva atd.). S ohledem na skutečnost, že lze biouhel vyrábět z odpadu z potravinářského průmyslu či jiné odpadní zbytkové biomasy, je považován za obnovitelný zdroj. Tento aspekt jej činí udržitelným řešením z pohledu cirkulární ekonomiky.

Mark

FAST/FCH-J-24-8573

Default language

Czech

People responsible

Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gajdušek Martin, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Kosík Ondřej, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Institute of Municipal Water Management
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Institute of Food Science and Biotechnology
- (2024-01-01 - 2024-12-31)