Project detail

Inovativní předúprava povrchu dřeva pro zlepšení adheze u lepených spojů

Duration: 01.03.2024 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2024-01-01 - 2025-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na ověření vlivu laserové předúpravy (N-IR laser) povrchu dřevěného adherendu. Budou posuzovány parametry použitého laseru, různych typů dřevin, ale i vzájemní interakce laserem upraveného povrchu dřeva a použitých lepidel. Pro výzkum budou využívané kombinace fyzikálně mechanických a mikroskopických zkoušek potvrzující účinnost předúpravy dřevěného adherendu u lepených spojů.

Mark

FAST/FSI-J-24-8607

Default language

Czech

People responsible

Grygar Filip, Ing. - fellow researcher
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Laciková Petra, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Institute of Machine and Industrial Design
- (2024-01-01 - 2024-12-31)