Project detail

Moderní betonové a kompozitní konstrukce

Duration: 01.03.2024 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2024-01-01 - 2025-12-31)

On the project

Projekt je cílen do oblasti řešení vybraných aspektů vývoje a návrhu moderních betonových a kompozitních konstrukcí. Toto téma hraje klíčovou roli ve vývoji odolných, efektivních a esteticky přívětivých konstrukcí. Tematicky je dělen do tří základních okruhů: I. Redistribuce ohybových momentů na staticky neurčité konstrukci vyztužené FRP výztuží II. Skořepinové tištěné konstrukce III. Dynamická analýza celokompozitní modulární lávky

Mark

FAST-S-24-8603

Default language

Czech

People responsible

Girgle František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mrkvová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tomečka Petr, Ing. - fellow researcher
Vašátko David, Ing. - fellow researcher
Švaříčková Ivana, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)