Project detail

Projektová terénní výuka, současné trendy v zahraničí

Duration: 18.09.2023 — 31.12.2023

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- whole funder

On the project

Plánovaná spolupráce vychází z předešlých společných aktivit obou subjektů, které byly realizovány v rámci jiných projektů. V současné době se zaměřujeme na praktické stáže, terénní výuku a projektovou činnost studentů, které jim umožní získat více praktických kompetencí a zkušeností. Z tohoto důvodu plánujeme výjezd menší skupiny studentů (3 studenti) na terénní projektovou výuku UAS Technikum Wien, která je zaměřena na sběr a zpracování dat a vypracování výstupů ze zadaných projektů. Projekt je zaměřen na monitoring a měření vybraných dynamických parametrů zimních pohybových aktivit a podnětů svalové činnosti v průběhu pohybových činností. Budou využity tenzometrické přístroje pro měření tlaků vznikající mezi pohybujícím se jedincem a podložkou a další přístroje pro zjišťování povrchové elektromyografie při uvedených pohybových aktivitách.

Keywords
Spolupráce; terénní projektová výuka; monitoring; pohybové aktivity;

Mark

Aktion

Default language

Czech

People responsible

Korvas Pavel, doc. PaedDr., CSc. - fellow researcher
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2023-08-21 - not assigned)