Project detail

Integrace elektroniky a embedded systémů

Duration: 01.06.2023 — 31.12.2028

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder

On the project

Problematika integrované elektroniky a embedded systémů, na kterou se NCK Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 zaměřuje, představuje jednu z klíčových technologických součástí, neboť elektronika tvoří nedílnou součást všech komplexních řešení. Předložený dílčí projekt Integrovaná elektronika a embedded systémy implementuje záměry NCK v oblasti vývoje nových elektronických systémů pro využití v rozličných průmyslových odvětvích a s tím spojenou oblast komunikace a bezpečnosti těchto systémů.

Keywords
integrovaná elektroika, embeded systémy

Mark

TN02000067/006

Default language

Czech

People responsible

Dzurenda Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2023-06-01 - 2028-12-31)
Department of Electrical and Electronic Technology
- (2023-06-01 - 2025-12-31)