Project detail

Konstrukční systém podlah založený na emisně nenáročných komponentech

Duration: 01.01.2024 — 30.06.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- whole funder

On the project

Záměrem projektu je výzkum a vývoj environmentálně i technicky vyspělých konstrukčních systémů podlah, jejichž následné uplatnění na trhu přispěje ke zvýšení tuzemské i mezinárodní konkurenceschopnosti spol. CIDEM Hranice, a.s. Vyvíjené systémy podlah budou tvořeny dřevo-silikátovými deskami, tepelnou a akustickou izolací a vyrovnávacím podsypem. Pozornost bude nejprve věnována jednotlivým komponentám podlahového souvrství a v závěrečné fázi výzkumu a vývoje pak vlastnímu ucelenému systému podlah. Snížení uhlíkové stopy bude dosaženo využitím specifických typů emisně nenáročných alternativních surovin pro jednotlivé složky podlahového systému (náhrada cementu alkalicky aktivovaným pojivem, akusticky izolační panel tvoření z 95 % odpadem).

Keywords
Podlaha; konstrukční systém; redukce; uhlíková stopa; emise; nenáročný; dřevo-silikátová deska; alternativní suroviny; cement; prekurzor; alkalická aktivace

Mark

FW10010123

Default language

Czech

People responsible

Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2024-01-01 - 2026-06-30)