Project detail

Technologie a nástroje pro zelenou transformaci ve strojírenství

Duration: 01.01.2023 — 30.06.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder

On the project

V rámci dílčího projektu se spojí všichni partneři Projektu Národní centrum kompetence Strojírenství k výzkumné a vývojové práci zaměřené na environmentální úkoly ve strojírenství, které vedou na snižování zátěže životního prostředí. Dílčí projekt vychází z cílů a strategické výzkumné agendy Projektu NCKS a je plně v souladu se zásadami „významně nepoškozovat“, naopak přímo usiluje o výzkum a vývoj nástrojů a technik, které umožní inovace vedoucí ke snižování environmentální zátěže. Dílčí projekt je svým obsahem přiřazen k pilíři plánu pro oživení a odolnost „Zelená transformace“. Významnost pozitivního ovlivňování průmyslu a strojírenství směrem k uhlíkové neutralitě a snižování zátěže životního prostředí je evidentní na úrovni politik EU, globální úrovni a postupně i na úrovni samotného průmyslu. V předkládaném DP je kladen důraz zejména na snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy strojírenské výroby a strojírenských technologií, při zachování kvalitativních parametrů na úrovni současného strojírenství. V rámci strategické výzkumné agendy projektu NCKS jsou relevantním motivem pro řešení tohoto dílčího projektu následující megatrendy a nástroje pro jejich naplňování: zvyšujících se nároky na energetickou efektivnost; v parametrech energetické náročnosti při zachování jakosti, výkonu, efektivity je třeba předložit nová řešení, opatření a nástroje uplatnitelné v průmyslu; ambicí je dosáhnout zdokonalení s využitím pokročilých technik virtuálního modelování, digitálních dvojčat a s využitím softwarových technik; prostředky umožňující individuální výrobu a výrobu v malých dávkách s vysokou efektivitou a nízkou energetickou náročností; řešení nedostatku přírodních zdrojů; tlak na snižování materiálové náročnosti; dekarbonizaci průmyslu; energetické úspory a zvyšování energetické účinnosti; výzkum a vývoj řešení produktů a výrobních řetězců, které spotřebovávají méně energie; maximální optimalizace využití materiálů, resp. surovin, aby jejich uplatnění ve strojírenských produktech bylo efektivní a žádný materiál nebyl aplikován nadbytečně; nové optimalizační metody a postupy pro efektivní využívání materiálu ve stavbě strojů a zařízení i spotřebovávaného v průběhu provozu a technologie; zajištění zdrojů a surovin (Critical Raw Materials), hledání jejich náhrady za dostupnější suroviny a jejich zpracování; podporovat myšlenku dlouhodobého užívání produktů, nebo jejich opakovaného využití; změnit způsoby řešení významně, nebo radikálně.

Keywords
výrobní stroje; zelená transformace

Mark

TN02000018/001N

Default language

Czech

People responsible

Bradáč František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - fellow researcher
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units