Project detail

Využití biouhlu z čistírenského a potravinářského odpadu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Biouhel je materiál podobný dřevěnému uhlí vyráběný pyrolýzou organické hmoty. Jde o materiál s velkým aktivním povrchem, což z něj činí ideální sorbent pro odstraňování léčiv z odtoku čistíren odpadních vod. Pro jeho výrobu je v rámci cirkulární ekonomiky vhodné užít odpad z potravinářství či čistírenských procesů, který se dále podrobuje aktivačnímu procesu k navýšení aktivního povrchu pro vyšší efektivitu čištění. Opětovnou pyrolýzou lze materiál regenerovat pro znovupoužití.

Mark

FAST/FCH-J-23-8294

Default language

Czech

People responsible

Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Gajdušek Martin, Ing. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Kosík Ondřej, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-27 - 2023-03-06)
Institute of Municipal Water Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Food Science and Biotechnology
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

GAJDUŠEK, M.; KOSÍK, O. Představení projektu „Využití biocharu z čistírenského a potravinářského průmyslu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky“. Sborník přednášek z konference Městské vody 2023. Velké Bílovice: Ardec s.r.o., 2023. s. 138-144. ISBN: 978-80-86020-97-6.
Detail