Project detail

Dědictví československých architektů v bývalé Podkarpatské Rusi v kontextu minulých i současných historických souvislostí

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Krátká, ale pro rozvoj Podkarpatské Rusi velmi významná perioda, kdy Podkarpatská Rus byla součástí mladé Československé republiky, nabývá stále většího významu, který je v současné době poznamenané nelítostnou ruskou agresí ještě intenzivnější. Sílí snahy některé stavby zapsat na seznam UNESCO. Z důvodu uceleného zmapování díla čsl. architektů budou shromážděny dosud nalezené informace a probádány archivy. Při zlepšení situace na Ukrajině bude proveden výzkum na místě samém.

Mark

FA-J-23-8333

Default language

Czech

People responsible

Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc. - fellow researcher
Loutocká Vlasta, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Architecture
- (2023-01-01 - 2023-12-31)