Project detail

Možnosti a význam výsadby jedlé vegetace v urbanizovaném prostředí

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Vegetace je nedílnou součástí urbanizovaného prostoru. Městské samosprávy, útvary pro plánování měst i individuální seskupení pracují s různorodými aspekty, které zelená infrastruktura obnáší. V praxi pak jde o vytvoření maximálního přínosu v rámci technicko-hospodářskýchých požadavků. Výzkum se zabývá problematikou výsadby a péče o jedlou vegetaci, která do prostředí může přinést další rozměr s pohledu fyzického i kulturního.

Mark

FA/FaVU-J-23-8319

Default language

Czech

People responsible

Klímová Barbora, doc. MgA., ArtD. - fellow researcher
Koleček Ivan, prof. Ing. arch. - fellow researcher
Žák Martin, Mgr. et MgA. - fellow researcher
Šoborová Adéla, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Monument Care
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Architecture
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Environment Studio
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Fine Arts
- (2023-01-01 - 2023-12-31)