Project detail

Zlepšení vlastností lepeného spoje za pomoci vlákny plněného lepidla na bázi izokyanátu

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na posouzení vlivu plnění jednosložkového polyuretanového lepidla vláknitým plnivem. Budou posuzovány parametry lepidla i vlastnosti plniv. Hlavním předmětem zkoumání bude sledování tahových vlastností lepidla jako materiálu a vliv vláknitého charakteru plniva na trvanlivost plošných spojů vůči hygrotermálnímu a vlhkostnímu namáhání. Pro výzkum budou využívaný kombinace fyzikálně mechanických a mikroskopických zkoušek potvrzující účinnost vybraného typu plniva.

Mark

FAST-J-23-8271

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Laciková Petra, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J.; BĚŤÁK, A. The effect of cellulose fibres in an epoxy adhesive for bonding wooden load-bearing elements. In The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists – Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. 385. Francie: EDP Sciences, 2023. ISSN: 2261-236X.
Detail