Project detail

Výzkum aktuálních trendů při řízení malých a středních podniků

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Hlavním cílem projektu je výzkum aktuálních trendů řízení malých a středních podniků s důrazem na 1) exit strategie angel investorů a 2) řízení nákladů. Konkrétně je dílčí výzkumná oblast 1 věnována vybraným aspektům exit strategií v podmínkách neformálního trhu rizikového kapitálu a sektoru malého a středního podnikání v České republice. Dílčí výzkumná oblast 2 je věnována cost-cuttingu v souvislosti s asymetrickým chováním podnikových nákladů.

Mark

FP-J-23-8252

Default language

Czech

People responsible

Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Musil Jan, Ing. - fellow researcher
Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vejmělková Lada, Ing. Mgr. - principal person responsible

Units

Faculty of Business and Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Economics
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

VEJMĚLKOVÁ, L. Characteristics of Informal Venture Capital in the Czech Republic: Quantitative Approach. Ekonomska Misao i Praksa-Economic Thought and Practice, 2023, vol. 32, no. 1, p. 19-52. ISSN: 1848-963X.
Detail