Project detail

Vyšetření Root Cause analýzy selhání cirkulátoru

Duration: 13.01.2023 — 23.01.2023

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder

Default language

Czech

People responsible

Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units