Project detail

Rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu kryptografie a kyberbezpečnosti

Duration: 01.06.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Ministerstvo vnitra ČR - Vyhlášení druhé veřejné soutěže podprogramu 3, PROGRAMU STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), PODPROGRAMU 3 ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

- whole funder (2023-04-18 - not assigned)

On the project

Projekt se zaměřuje na rozvoj spolupráce s klíčovými světovými pracovišti v oblastech kryptografie a kyberbezpečnosti a na navázání nové spolupráce s dalšími partnery z EU i mimo ni, např. z USA, Kanady, Jižní Koreje, Izraele a dalších zemí. Podstatou projektu je podpora společných aktivit v oblasti výzkumu a vývoje bezpečnostních systémů pomocí koordinačních schůzek, sdílení infrastruktur, realizace stáží, pořádání workshopů a tvorba publikací. Tyto aktivity zajistí dlouhodobou udržitelnost zahraničních partnerství a umožní vznik nových projektových konsorcií pro výzvy z programů Horizon Europe, Digital Europe, NSF (USA) atd. Odborná náplň projektu je zaměřena na progresivní oblasti kyberbezpečnosti: 1) (post)kvantová kyberbezpečnost a 2) aplikovaná kryptografie a ochrana soukromí.

Keywords
Kryptografie; kyberbezpečnost; mezinárodní spolupráce; výzkum

Mark

VJ03030014

Default language

Czech

People responsible

Dzurenda Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Malina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2022-10-20 - not assigned)

Results

MALINA, L.; DOBIÁŠ, P.; HAJNÝ, J.; CHOO, K. On Deploying Quantum-Resistant Cybersecurity in Intelligent Infrastructures. In ARES '23: Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023. p. 1-10. ISBN: 979-8-4007-0772-8.
Detail

MALINA, L. SP2I 2023 workshop presentation. 2023. p. 1-8.
Detail

DZURENDA, P.; RICCI, S.; ILGNER, P.; MALINA, L.; ANGLÉS, C. Privacy-Preserving Solution for European Union Digital Vaccine Certificates. Applied Sciences - Basel, 2023, vol. 13, no. 19, p. 1-24. ISSN: 2076-3417.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; RICCI, S.; DZURENDA, P.: The 3rd International Workshop on Security and Privacy in Intelligent Infrastructures (SP2I 2023). Benevento (29.08.2023)
Detail