Project detail

Využití TAP pro snížení zátěže životního prostředí při výrobě tepla a elektrické energie v klasických zdrojích

Duration: 01.02.2023 — 31.12.2025

On the project

Projekt je zaměřen na vývoj technologie přípravy a zpracování TAP pro přímé spalování v klasických zdrojích elektrické energie. Základní pozornost bude věnována úpravě TAP tak aby bylo možné kogenerativním způsobem produkovat energii a zároveň docházelo k výrobě uplatnitelného reaktivního produktu, bez nutnosti deponování zbytkových odpadů.

Mark

TK05020140

Default language

Czech

People responsible

Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2022-07-19 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 5. Veřejná soutěž THÉTA

- whole funder