Project detail

Determinanty vztahů mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami energií

Duration: 01.02.2023 — 31.07.2024

On the project

Globálním cílem projektu je vytvoření souboru modelů. které budou popisovat a kvantifikovat vliv zásadních faktorů na utváření burzovními ceny elektrické energie a výslednými maloobchodními cenami, které nabízejí koncový dodavatelé na hladině nízkého napětí (nn), případně vysokého napětí (vn). Datová základna bude postavena jak na makroekonomických proměnných, tak i na faktorech ovlivňujících domácnosti a firmy. Vztahy a závislosti odhalené v těchto modelech lze pak použít i pro hodnocení vlivu na jiné segmenty energetického trhu. Výstupem projektu by měl být soubor metodik, které určí, jakým způsobem vytvářet datové základny pro pozdější hodnocení, jakými postupy vyhodnocovat významnost jednotlivých faktorů a s jakými omezeními lze prakticky aplikovat zjištěné výsledky.

Keywords
analýza dat; syntéza dat; burzovní ceny; komoditní trhy; ekonometrický model;

Mark

TK05010088

Default language

Czech

People responsible

Luňáček Jiří, Ing., Ph.D., MBA - fellow researcher
Pavláková Dočekalová Marie, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Radil Lukáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2023-02-01 - 2024-07-31)
Institute of Economics
- (2023-02-01 - 2024-07-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 5. Veřejná soutěž THÉTA

- whole funder