Project detail

Studium transportu tepla a vlhkosti ve struktuře materiálů na bázi přírodních a druhotných vláken

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2024

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko (období realizace projektů 2023-2024)

- whole funder

On the project

Navrhovaný projekt se proto bude zabývat problematikou studia transportu tepla a vlhkosti ve struktuře pokročilých materiálů na bázi přírodních a druhotných vláken zabudovaných do difúzně otevřených skladem stavebních konstrukcí.

Keywords
Tepelně vlhkostní transport, zelené materiály, přírodní vlákna, druhotné suroviny, eko-design, Green deal

Key words in English
Heat and moisture transport, green materials, natural fibers, by-products, eco-design, Green deal

Mark

8J23AT012

Default language

Czech

People responsible

Bubeník Jan, Ing. - fellow researcher
Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Peterková Jitka, Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Zach Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2023-01-02 - 2024-12-31)

Results

PETERKOVÁ, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; KORJENIC, A. Development of Composites on Silicate Base With Natural Dispersed Reinforcement. Zpravodaj WTA CZ, 2023, no. 1-2, p. 23-29. ISSN: 1213-7308.
Detail