Project detail

Multikomponentní směs a aplikační technologie pro 3D tisk ve stavebnictví

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Technologická agentura ČR - 6. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder (2023-02-03 - 2025-12-31)

Mark

FW06010034

Default language

Czech

People responsible

Škaroupka David, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2022-06-09 - not assigned)

Results

Ing. Petr Dostál, Ing. Jaroslav Nováček, Ph.D., Ing. Dominik Powetz, Ing. Arnošt Vespalec: π/48; Maltová směs pro technologii 3DCP v běžných klimatických podmínkách. Umístění vzorku Profibaustoffe CZ, s.r.o. Vídeňská 140/113c 619 00, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KREJČIŘÍK, P.; ŠKAROUPKA, D.; SRUBEK, L.: Monitoring 3DCP; Zařízení pro monitoring okolních podmínek a procesních parametrů maltové 3D tiskové směsi. FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno 61669. (funkční vzorek)
Detail