Project detail

Experimentální generátor amoniaku jako integrované zařízení pro účinné odstraňování oxidů dusíku ze spalin

Duration: 01.06.2022 — 31.12.2022

Mark

FV22-04

Default language

Czech

People responsible

Freisleben Vít, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Process Engineering
- (2022-06-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- whole funder