Project detail

Exploring how nitriding affects fatigue behaviour of additive manufactured titanium hierarchical porous structures

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

On the project

Projekt je zaměřen na přípravu titanových hierarchických porézních struktur additivními výrobními metodami na bázi extruze materiálu a polymerizace a jejich následnou nitridaci za účelem zlepšení únavových vlastností. Souvislosti mezi postupem přípravy, výslednou mikrostrukturou a mikromechanismy únavového procesu budou posouzeny na základě detailní materiálové charakterizace, rozsáhlých únavových experimentů, analytických výpočtů a numerického modelování. Analýza napěťově-deformačních hysterezních smyček zaznamenaných při zrychleném blokovém cyklickém testu umožní nalézt optimální vnitřní porozitu a vlastnosti nitridační vrstvy tak, aby došlo k výraznému navýšení délky etap iniciace a šíření únavových trhlin. Únavové chování výsledných struktur bude dále studováno pomocí vysokocyklových napěťově řízených zkoušek a následné fraktografické analýzy lomových povrchů. Mikrostrukturální interpretace vlivu nitridace na únavové porušování bude provedena na základě numerických konečněprvkových výpočtů a fyzikálních modelů únavových procesů.

Keywords
Extruze materiálu; Polymerizace; Titan; Hierarchická porézní struktura; Nitridace; Únava materiálů; Metoda konečných prvků

Key words in English
Material extrusion; Vat polymerization; Titanium; Hierarchical Porous structure; Nitriding; Fatigue; Finite Element Method

Mark

GA23-07879S

Default language

Czech

People responsible

Montufar Jimenez Edgar Benjamin, M.Sc., Ph.D. - fellow researcher
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Skalka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tkachenko Serhii, Ph.D. - fellow researcher
Slámečka Karel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Advanced Coatings
- (2022-04-05 - not assigned)