Project detail

VIACROZMERNÁ 3D ANALÝZA PLOCHÝCH BATÉRIÍ

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Lítium iontové akumulátory sú najvyužívanejšími zdrojmi elektrickej energie. Dôležitý je preto na vývoj nových materiálov a článkov s celkovo lepšími parametrami. Zároveň je zamýšlané ich využitie ako stacionárne úložisko energie z obnovitelných zdrojov. Pomocou RTG počítačovej tomografie (CT) je možné vykonávať nedeštruktívnu analýzu s vysokým rozlíšením. Umožňuje tak skúmanie vnútornej štruktúry článkov, popísanie mechanizmov degradácie, posúdenie stavu článku pred ďalším využitím.

Mark

CEITEC VUT/FEKT-J-22-7899

Default language

Czech

People responsible

Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Guricová Patrícia, Ing. - fellow researcher
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klvač Ondřej, Ing. - fellow researcher
Stravová Zuzana, Ing. - principal person responsible

Units

Advanced instrumentation and methods for material characterization
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Central European Institute of Technology BUT
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Department of Electrical and Electronic Technology
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

ŠTUBIANOVÁ, Z.; KLVAČ, O.; GURICOVÁ, P. VIACROZMERNÁ 3D ANALÝZA PLOCHÝCH BATÉRIÍ. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2022. s. 120-123. ISBN: 978-80-02-02972-4.
Detail

ŠTUBIANOVÁ, Z.; KLVAČ, O.; GURICOVÁ, P.; ZIKMUND, T.; KAZDA, T.; ČECH, O.; KAISER, J. Multiscale 3D analysis of flat Lithium-Ion batteries by X-ray computed tomography. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2022. p. 67-69. ISBN: 978-80-214-6088-1.
Detail

BAČA, P.; CHLADIL, L. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2022. ISBN: 978-80-02-02972-4.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; KAZDA, T.; BAČA, P. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF. 23. Brno: Brno University of Technology, 2022. ISBN: 978-80-214-6088-1.
Detail

NOVÁK, V. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. Proceedings I of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail