Project detail

Diagnostický systém pro automatickou identifikace vybraných škodlivých jevů v kolej

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Podstata projektu spočívá v návrhu, realizaci a odzkoušení modulu pro automatickou identifikaci škodlivých jevů v želez. koleji. Předpokládá se orientace na rozměrově malé řešení založené na vhodném mikrokontroléru, se snímačem vibrací, včetně komunikace s nadřízeným systémem prostředky IoT. K rozpoznávání vybraných škodlivých jevů bude použito vybrané metody strojové identifikace. Součástí bude teoretický rozbor, návrh hardwarového řešení i optimálního algoritmu hodnocení měřených dat.

Mark

FAST-S-22-8011

Default language

Czech

People responsible

Iunishchenko Petr, Ing. - fellow researcher
Janoštík Dušan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rimský Radovan, Ing. Mgr. - fellow researcher
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; RIMSKÝ, R.; IUNISHCHENKO, P. THE LABORATORY TESTING OF RAIL FASTENING BY INERTIAL ELECTRODYNAMIC EXCITER METHOD. Akustika, 2022, vol. 43, no. 2, p. 17-28. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; RIMSKÝ, R.; IUNISHCHENKO, P. THE VIBRATION MEASUREMENT USING MICROCONTROLLERS. Akustika, 2023, vol. 45, no. 1, p. 25-41. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.: Software_2024_1; The software for evaluation of static and dynamic tests of rail pads according to ČSN EN 13 146-9. místnost ústavu C155, Zatěžovací souprava Inova. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.: Software_2023_1; Software for measuring point equipment to assess the basic characteristics of railway superstructure. Ústav železničních konstrukcí a staveb, místnost C161, učitelský PC.. URL: ftp://147.229.162.145/. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.: FV2023_1; Datalogger for measuring dynamic properties of transport structures. Místnost ˇUstavu železničních konstrukcí a staveb, FAST, VUT, C242. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.: Software_2023_2; The datalogger software developed to analyse the characteristics of railway superstructure. V místnostech UŽKS FAST VUT C242 a C161.. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy/. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.: FV2023_3; The preparation for dynamic excitation of the railway sleeper. The product is located in the premises of the institute, room C161.. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy/. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.: Collection of data from measurements of selected dynamic and acoustic parameters of railway superstructure of corridor lines. (výzkumná data)
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; RIMSKÝ, R.; IUNISHCHENKO, P.: FV_2022_1; Wireless measuring point for the railway superstructure. Vevří 95, Brno, C161. URL: ftp://147.229.19.208/Vystupy. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.: The collection of research data from measurements of selected dynamic properties of railway switches. (výzkumná data)
Detail