Project detail

Zachování funkcí a kvality vody ve vodním toku za snížených průtoků

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

V posledních obdobích se na území České republiky značným způsobem projevilo hydrologické sucho. To způsobilo lokálně výrazná omezení v dodávce vody, ve zhoršení kvality vody a migarční prostupnosti ve vodních tocích při nízkých průtocích. Výzkum se tedy zaměří na tři témata, a to (I) řízení odtoku z nádrží, (II) zefektivnění čištění průmyslových odpadních vod ze zemědělské výroby a (III) simulaci proudění v balvanitém skluzu pro zajištění migrační prostupnosti.

Mark

FAST-S-22-8010

Default language

Czech

People responsible

Chaloupka Ondřej, Ing. - fellow researcher
Kozel Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Paseka Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pikna Jan, Ing. - fellow researcher
Škarecký Pavel, Ing. - fellow researcher
Tomášek Lukáš, Ing. - fellow researcher
Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

PASEKA, S.; MAJKUS, M.; HAVLÍČEK, T. THE BOULDER CHUTE DESIGN WITH A STILLING BASIN AND INTAKE FACILITY VERIFIED BY A HYDRAULIC MODEL. In Conference Proceedingsc Volume 22. International multidisciplinary geoconference SGEM. Soils. Bulgaria: 2022. p. 1-7. ISBN: 978-619-7603-42-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

PASEKA, S. THE APPLICATION OF THE LASER DIFFRACTION TO DETERMINE SOIL TEXTURE AND INFLUENCE ON SOIL TEXTURE CLASSIFICATION. In Conference Proceedingsc Volume 22. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. Bulgaria: 2022. p. 1-7. ISBN: 978-619-7603-42-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive stochastic management of the storage function for a large, open reservoir using learned fuzzy models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2022, vol. 70, no. 2, p. 213-221. ISSN: 0042-790X.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vodní hospodářství zemědělského podniku založené na přírodním čištění vod. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 554-560. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. EXTERNAL INFLUENCES AFFECTING THE HYDRAULICS OF AUTOMATIC SIPHONS FOR VERTICALLY FLOWING FILTERS. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. HYDROLOGY AND WATER RESOURCES. Bulgaria: 2022. p. 1-8. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOZEL, T.; ŠKARECKÝ, P. THE INFLUENCE OF THE FORECAST MODEL ERROR ON OPTIMIZING THE STORAGE FUNCTION CONTROL OF THE RESERVOIR USING. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 3.2. Bulgaria: STEF92 Technology, 2022. p. 215-222. ISBN: 978-619-7603-54-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

CHALOUPKA, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Víceúčelové pulzní zařízení; Víceúčelové pulzní zařízení. Pulzní zařízení je umístěna no výzkumném pozemku na FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail