Project detail

Studium mikrostruktury žárobetonů připravených metodou sol-gel

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na studium mikrostruktury žárobetonů, jejichž vazba je připravena tzv. metodou sol-gel. Cílem projektu je zhodnocení vlivu solu SiO2, jemnozrnného ostřiva a gelačního činidlana mikrostrukturu bezcementových žárobetonů za vysokých teplot a jejich vliv na výsledné fyzikálně-mechanické a žárovzdorné parametry v porovnání s běžnějšími typy žárobetonů. Důraz bude kladen na použití vhodných vstupních surovin, optimalizaci směsí i na ekonomické hledisko.

Mark

FAST-J-22-7943

Default language

Czech

People responsible

Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zemánek David, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Development and Testing of Castables with Low Content of Calcium Oxide. Materials, 2022, vol. 15, no. 17, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
Detail

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; KERŠNEROVÁ, L. LCC, ULCC and NCC Castables Benchmarking. In Special Concrete and Composites 2021 18th International Conference. AIP Conference Proceedings. 2023. ISSN: 1551-7616.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Lightweight Refractory Materials in Al-Si Binary System Produced by Sol-Gel Method. In Sborník konference ICBM. Solid State Phenomena. 2023. p. 109-114. ISSN: 1662-9779.
Detail