Project detail

- Regionální metropole, jejich rozvoj a ochrana kulturních hodnot jako součást územního plánování v Rakousku a na Moravě

Duration: 01.02.2022 — 30.11.2022

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- whole funder

On the project

V rámci projektu AKTION budou na Fakultu architektury VUT v Brně pozváni lektoři z TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung. Budou presentovány 4 dvouhodinové přednášky tematicky zaměřené na: - Potenciál rozvoje metropolitních regionů střední Evropy CENTROPE - Regionální politika a spolupráci mezi městskými regiony v Rakousku, prostorový rozvoj metropolitního regionu Vídeň v rámci regionů Dolního Rakouska - Prostorový rozvoj a plánování ve Vídni, strategie a projekty (např. Seestadt Aspern, Hauptbahnhof und Sonnwendviertel) - Ochrana kulturních hodnot území v rámci prostorového rozvoje a plánování v Rakousku Přednášky v průběhu letního semestru 2022 doplní cyklus lekcí předmětu „Soudobé teorie urbanismu“ v magisterském studiu. Přednášky budou uvedeny v čase dostupném pro celou akademickou obec FA VUT. Pro studenty a lektory z TU Wien bude připravena dvoudenní exkurze do Brna a do Zlína. Jeden den exkurze bude věnován aktuálním problémům brněnského městského regionu (metropolitní oblasti), přednášce a semináři s odborníky na plánování města, návštěvě památkově chráněných transformujících se oblastí města - areálu BVV a kolonii Nový dům nebo okolí vily Tugendthat. Jiný den bude věnován návštěvě regionální metropole Zlína, města postaveného podle modernistických teorií urbanismu 20. století.

Keywords
Metropolitní region, střední Evropa, CENTROPE, regionální politika, spolupráce, prostorový rozvoj.

Default language

Czech

People responsible

Havliš Karel, doc. Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Urban Design
- (2021-10-06 - not assigned)

Link