Project detail

Možnosti zlepšení kvality vody ve vodních tocích při nízkých vodních stavech

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Výzkum se bude skládat z několika dílčích částí, jež se ale všechny zabývají ovlivněním kvality vody ve vodních tocích při nízkých průtocích. První část ověří možnosti aplikace metod stochastické hydrologie a metod umělé inteligence pro potřeby předpovědí průměrných měsíčních průtoků, řízení nádrží. Ve druhé části budou řešeny možnosti snížení negativních vlivů na kvalitu vody v důsledku vypouštění vod z čistíren odpadních vod. Bude řešena kvalita čištění v kořenových čistírnách a dočištění pomocí závlahy.

Mark

FAST-S-21-7482

Default language

Czech

People responsible

Hon Matěj, Ing. - fellow researcher
Chaloupka Ondřej, Ing. - fellow researcher
Kozel Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škarecký Pavel, Ing. - fellow researcher
Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

KOZEL, T.; STARÝ, M. Adaptive Management of the Storage Function for a Large Reservoir Using Learned Fuzzy Models. WATER RESOUR+, 2021, vol. 48, no. 4, p. 532-543. ISSN: 0097-8078.
Detail

HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, vol. 11, no. 10, p. 1-20. ISSN: 2077-0472.
Detail

CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Testování vypouštěcích zařízení pro přírodní čistírny odpadních vod. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021. s. 573-577. ISBN: 978-80-11-00385-2.
Detail

HON, M.; KOZEL, T. Possibilities of controlling the storage function of the reservoir using a combination of dispatching graphs and a prediction model. XXIX Conference of the DanubianCountries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Praha: Czech Hydrometeorological Institute, 2021. p. 66-67. ISBN: ISBN 978-80-7653-020.
Detail

KOZEL, T.; VLASÁK, T.; JANÁL, P. Possibilities of Using Neuro-Fuzzy Models for Post-Processing of Hydrological Forecasts. Water, 2021, vol. 13, no. 14, p. 1-15. ISSN: 2073-4441.
Detail

CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Záznamové zařízení; Mechanické záznamové zařízení. Mechanická záznamová zařízení se nacházejí na výzkumném pozemku FAST VUT v Brně, testování v provozních podmínkách probíhá 12 ks funkčních vzorcích, které jsou osazené na obecní ČOV v obci Machová.. (funkční vzorek)
Detail

CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HEJČ, P.: Velkoobjemové pulzní zařízení; Velkoobjemové pulzní zařízení. Velkoobjemové pulzní zařízení je umístěno na výzkumné pozemku FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail