Project detail

Verifikace teplotního gradientu po výšce segmentu štíhle předpjaté konstrukce pomocí dodatečně osazených snímačů

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

Mezi architektonicky zajímavé konstrukce patří lávky ve formě předpjatého pásu. V případě těchto štíhlých konstrukcí má teplota zásadní vliv na velikost jejich vzepětí. Při záporných teplotách se průvěs pásu zmenšuje, naopak při vysokých kladných teplotách se průvěs zvětšuje. Správné určení teplotního namáhání průřezu (po výšce) s ohledem na historii vývoje teplot v daném období má stěžejní význam pro dlouhodobé geodetické sledování, které potvrzuje správnost výpočetních modelů při kontrole případně při návrhu oprav.

Mark

FAST-S-21-7409

Default language

Czech

People responsible

Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tomečka Petr, Ing. - fellow researcher
Velešík Marek, Ing. - fellow researcher
Požár Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

KLUSÁČEK, L. Hrad Helfštýn Statické zabezpečení stavby a jejích částí. Materiály pro stavbu, 2021, roč. 26, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1213-0311.
Detail

VELEŠÍK, M.; NEČAS, R. Analýza spár mezi prefabrikovanými segmenty štíhlých mostních konstrukcí. Juniorstav 2022. 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 218-223. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

VELEŠÍK, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. Determination of temperature gradient of slender structure. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1209. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Young Scientist 2021 (YS21) 13th-15th October 2021, High Tatras, Slovakia. IOP Publishing, 2021. p. 1-10. ISSN: 1757-899X.
Detail