Project detail

Analýza vlivu velikosti a morfologie částic mikroplniva z primárních i druhotných surovin na výsledné vlastnosti kompozitních materiálů

Duration: 01.03.2021 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2021-01-01 - 2022-12-31)

On the project

V rámci projektu bude sledován vliv velikosti, tvaru a distribuce částic mikroplniva na výsledné vlastnosti kompozitu. Budou sledovány vlastnosti čerstvé hmoty (reolgie, zpracovatelnost) a způsob jakým je ovlivňuje změna tvaru částic. Dále budou v souvislosti s tím sledovány vlastnosti finálních produktů. Projekt se bude zabývat kompozity na silikátové a nesilikátové bázi. Bude se zabývat plnivy jak z oblasti primárních, tak i druhotných surovin, okrajově i nebezpečných odpadů.

Mark

FAST-S-21-7228

Default language

Czech

People responsible

Baránek Šimon, Ing. - fellow researcher
Buřičová Karolína, Ing. - fellow researcher
Figala Petr, Ing. - fellow researcher
Fousková Marika, Ing. - fellow researcher
Hermann Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hudec Jakubíková Karolína, Ing. - fellow researcher
Majerová Jana, Ing. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2021-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2021-01-01 - 2021-12-31)

Results

DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, vol. 292, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0950-0618.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, vol. 14, no. 13, p. 1-28. ISSN: 1996-1944.
Detail

KARPOVA, E.; SKRIPKIUNAS, G.; BARAUSKAS, I.; BARAUSKIENĖ, I.; HODUL, J. Influence of carbon nanotubes and polycarboxylate superplasticiser on the Portland cement hydration process. Construction and building materials, 2021, vol. 304, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0950-0618.
Detail

BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; YAKOVLEV, G. Study of Microstructure of Electrically Conductive Silicate Composites with Graphite-Based Fillers. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. p. 45-53.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; DUFKA, A.; HOLUBOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Possibilities of fly ash utilization in the cement matrix by superabsorbent polymers. Waste forum, 2021, vol. 2021, no. 4, p. 227-237. ISSN: 1804-0195.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJEROVÁ, J. Influence of Physical and Chemical Stress on the Properties of CIPP Pipes Based on Vinyl Ester. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. p. 237-243. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
Detail

HERMANN, R.; FIGALA, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Study of polymer-based adhesive mortar with higher durability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail