Project detail

Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace

Duration: 15.01.2021 — 31.05.2023

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- whole funder (2021-05-24 - 2023-05-31)

On the project

Náplň projektu, jeho cíl a způsobilé výdaje jsou v souladu s hlavními parametry programu a Výzvy. Projekt je zaměřen na získávání nových poznatků a znalostí potřebných pro vývoj lineárních hydraulických aktuátorů pro náročné aplikace, unikátnost návrhu bude doložitelná technickou dokumentací výsledku. Projekt splňuje princip novosti navrhovaného řešení – podstata návrhu projektu nebyla vyřešena a není řešena v rámci jiného projektu podporovaného z veřejných zdrojů.

Keywords
hydromotory; náročné aplikace; Průmysl 4.0

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942

Default language

Czech

People responsible

Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rosenfeld Jiří, Ing., CSc. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - principal person responsible

Units