Project detail

Silikátové smart autonomně vyhřívané kompozity 4.0

Duration: 01.01.2021 — 31.12.2024

Funding resources

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- whole funder (2021-04-29 - not assigned)

On the project

Předmětem projektu je nový systém kompozitů na silikátové bázi se schopností autonomně řízeného vyhřívání. Toho bude dosaženo prostřednictvím souboru unikátních receptur a technologií, jakožto i využitím pokročilých high-tech plniv, které vlivem zvýšené teploty celého systému zajistí jeho schopnost rozpouštění sněhu a ledu na jeho povrchu i při nízkých teplotách, a to až do – 10 °C. Smart-monitoring a vyhřívání těchto ploch budou realizovány prostřednictvím technologie IoT (5G sítě), při využití autonomního řízení s umělou inteligencí nebo vzdáleným přístupem. Díky online monitoringu teploty konstrukce, zohlednění předpovědi počasí a teplotních výkyvů bude dosaženo značné úspory energie na výhřev. Návrh projektu je podaný v souladu s iniciativou Průmysl 4.0.

Keywords
Vyhřívané silikátové kompozity; tepelná vodivosti, elektrická vodivost, rozpouštění ledu a sněhu

Mark

FW03010073

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-06-15 - 2020-06-16)
Technology of Building Materials and Component AdMaS
- (2021-01-01 - 2024-12-31)