Project detail

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Předkládaný projekt zahrnuje několik vybraných témat z oblasti vodního hospodářství obcí a měst, kterými se zabývají studenti prezenční formy doktorského studia na ÚVHO. Projekt je rozdělen na části týkající se pitné i odpadní vody. Konkrétně je zaměřen na odstraňování mikropolutantů při úpravě vody na pitnou, jakost pitné vody ve vodovodní distribuční síti z hlediska teploty, odpadní vodu vznikající při výstavbě tunelů a na provoz čistíren odpadních vod s kombinovaným systémem míchání a aerace.

Mark

FAST-J-20-6431

Default language

Czech

People responsible

Fučík David, Ing. - fellow researcher
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Korytář Ivo, Ing. - fellow researcher
Lukášová Daniela, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Moravčíková Světlana, Ing. - fellow researcher
Nováková Jana, Ing. - fellow researcher
Velikovská Kristýna, Ing. - fellow researcher
Singrová Veronika, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

KORYTÁŘ, I.; MRAVCOVÁ, L.; RAČEK, J.; VELIKOVSKÁ, K.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P. Využití biocharu pro čištění odpadních vod z tunelů. MĚSTSKÉ VODY 2020. Brno: ARDEC, s.r.o., 2020. s. 110-115. ISBN: 978-80-86020-91-4.
Detail

SINGROVÁ, V. Kombinované systémy využívané k míchání a provzdušňování. TZB-info, 2020, roč. 22., č. 24, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

FUČÍK, D.; RUČKA, J. Změna odtoku vody v závisloti na tvaru podtlakového vtoku. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 451-456. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R.; GOTTWALD, M.; KONEČNÝ, J. Experimental evaluation of the effectiveness of the adsorbent Bayoxide E33 in removing micropollutants from water. Water Practice and Technology, 2021, vol. 16, no. 2, p. 377-386. ISSN: 1751-231X.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Quality and treatment of graywaters in family house. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2020. p. 161-168. ISBN: 978-619-7603-09-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Experimentální odstranění kovů z vody za použití sorpčních materiálů. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 434-439. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KORYTÁŘ, I.; VELIKOVSKÁ, K. CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD VZNIKLÝCH PŘI ČIŠTĚNÍ SILNIČNÍCH TUNELŮ. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 463-468. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Wastewater treatment plant operation evaluation. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena; Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 2020. p. 201-208. ISBN: 978-619-7603-09-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R. STANOVENÍ ÚČINNOSTI AKTIVNÍHO UHLÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV Z VODY. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 428-433. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail