Project detail

Analýza dynamické odezvy drážních konstrukcí metodou spekter vyšších řádů

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Podstata projektu spočívá v aplikaci spekter vyšších řádů k analýze transientních dějů probíhajících v konstrukcích železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnějších postupů pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Mark

FAST-S-20-6408

Default language

Czech

People responsible

Janoštík Dušan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nohál Viktor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V. APPLICATION OF UNCONVENTIONAL METHODS FOR FREQUENCY ANALYSIS IN ACOUSTICS. Akustika, 2020, vol. 36, no. 2, p. 26-33. ISSN: 1801-9064.
Detail

JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; SMUTNÝ, J. MONITOROVÁNÍ VÝHYBEK AUTONOMNÍM DATALOGGEREM. Nová železniční technika, 2020, roč. 28, č. 5, s. 12-21. ISSN: 1210-3942.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; PAZDERA, L.; VALENTA, M. ANALYSING ACOUSTIC PROPERTIES OF A SUBWAY TRACK. Akustika, 2021, vol. 38, no. 1, p. 9-18. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; PAZDERA, L. The analysis of dynamic effects in the exchange part of turnouts. Experimental Stress Analysis 2020, Book of full Papers. 1. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2020. p. 464-470. ISBN: 978-80-248-4451-0.
Detail

JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; SMUTNÝ, J. Monitorování drážní infrastruktury cenově dostupným dataloggerem. Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 43-52. ISSN: 2694-9172.
Detail