Project detail

Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

- whole funder (2020-03-25 - 2023-12-31)

On the project

Současná situace kolem předpjatých mostů z 50. až 80. let minulého století je charakterizována relativně velkým počtem konstrukcí ve stavebním stavu VI a VII (havarijní stav). Nevyhovující stavební stav bohužel vedl i k několika kolapsům. Složitost situace prohlubuje i absence dostatečně spolehlivých metod diagnostiky předpínacích systémů u existujících konstrukcí pro posouzení zbytkové únosnosti a zajištění bezpečné provozuschopnosti. Dlouhá léta se podceňovala plíživá koroze předpínací výztuže a do vývoje metody, resp. metodiky pro posouzení, nebyly vkládány náležité prostředky. Razantním nárůstem intenzity dopravy způsobujícím degradaci vozovkových vrstev je urychleno vnikání korozivních látek do nosné konstrukce, což vede k poškozením předpínací výztuže, čímž se výrazně snižuje odhadovaná životnost, resp. zbytková únosnost. Semi-destruktivní metoda sondáže je v současné chvíli jedinou metodou, která nezanedbatelnou měrou snižuje riziko plynoucí z dalšího provozování mostu v situaci, kdy je stav předpínacího systému zcela neznámý. Metoda je však v současné chvíli nedostatečně specifikována a je nutné její postupy upřesnit. Efektivní propojení diagnostiky konstrukce, numerických modelů včetně citlivostní analýzy, statických a dynamických měření a statistického vyhodnocení již v přípravných fázích, před rozhodnutím, zda konstrukci rekonstruovat nebo nahradit novou, lze považovat za inovativní přístup k řešení problematiky.

Description in English
The intention of the industrial research and experimental development project is to create a systematic approach solving the issue of sustainability and residual load-bearing capacity of prestressed bridges from the 2nd half of the 20th century. The aim is minimization of the possible risks of an accident and preventing the collapse of load-bearing structures by operating these bridges using an optimized semi-destructive diagnostic method in effective combination with numerical simulations, experimental test loading and long-term monitoring. Fulfillment of this intention will result in more efficient management of funds for maintenance, reconstruction and construction of bridges and thus a reduction in the economic demands of transport infrastructure in the Czech Republic.

Keywords
předpjatý beton; předpjaté mosty; diagnostika; monitoring; posouzení; únosnost

Key words in English
prestressed concrete; prestressed bridges; diagnostics; monitoring; assessment; load-capacity

Mark

CK01000042

Default language

Czech

People responsible

Brzobohatá Olga, Bc. - fellow researcher
Koláček Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Norbert Lubomír - fellow researcher
Olšák Martin, Ing. - fellow researcher
Panáček Josef, Ing. - fellow researcher
Strnad Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Adam, Ing. - fellow researcher
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2020-01-01 - 2023-12-31)

Results

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M.; BOBEK, L. Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 133-139. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; ZICH, M. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Stavebnictví, 2024, roč. 28, č. 04/2024, s. 28-33. ISSN: 1802-2030.
Detail

BEZRUČOVÁ, K. Experimentálne stanovenie síl v závesoch lávky pre peších. Juniorstav 2021, 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 237-242. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Podrobný diagnostický průzkum lanových závěsů. Silnice a železnice, 2021, roč. 16, č. 3/2021, s. 95-98. ISSN: 1801-822X.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; PĚKNÍK, R.; SVOBODA, A. Transverse prestressing and reinforced concrete as the key to restoration of masonry arch bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2021, vol. 245, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0141-0296.
Detail

NEČAS, R.; KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Diagnostický průzkum lanových závěsů. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 169-175. ISBN: 978-80-86604-86-2.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Dodatečné předpínání historických železobetonových mostů. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 176-181. ISBN: 978-80-86604-86-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Minto Island pedestrian bridge, Salem, Oregon, USA. Structural Concrete, 2021, vol. 22, no. 6, p. 3200-3201. ISSN: 1464-4177.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M. Anchorage length of patented wire cables in prestressed bridge girders. Koroze a ochrana materiálů, 2021, vol. 65, no. 3, p. 92-96. ISSN: 0452-599X.
Detail

BEZRUČOVÁ, K.; NEČAS, R. Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania. Juniorstav 2022, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 224-230. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M. Oprava lávky přes Moravu v Kroměříži - diagnostika, zesílení, rehabilitace, sledování. MOSTY 2022 27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2022. s. 238-245. ISBN: 978-80-86604-84-8.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; OLŠÁK, M. Method of Repairing Old Concrete Bridges. 18th International Conference: Structural Faults + Repair-2022. Edinburgh: 2022. ISBN: 0-947644-88-1.
Detail

OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R. Long-term Behavior of Prestressed Bridge After Reconstruction & Strengthening by P-T. 18th International Conference: Structural Faults + Repair-2022. Edinburgh: 2022. ISBN: 0-947644-88-1.
Detail

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Experimental measurement of the anchorage length of interrupted prestressing reinforcement. 5. Brückenkolloquium. Esslingen: Technische Akademie Esslingen e. V., 2022. ISBN: 978-3-8169-3549-0.
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; BUREŠ, J. Prestressed footbridge over Morava River in Kroměříž - strengthening, rehabilitation and measurement using geodetic method in combination with advanced optical methods. 5. Brückenkolloquium. Esslingen: Technische Akademie Esslingen e. V., 2022. ISBN: 978-3-8169-3549-0.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 127-132. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

MUROŇ, V.; KLUSÁČEK, L. Reliability of the grouting of tendons under consideration of uncertainties under on-site conditions. In MATEC Web Conf. Volume 385, 2023, The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists – Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2023. p. 1-12. ISSN: 2261-236X.
Detail

KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. 29. Betonářské dny 2023: sborník ke konferenci. Listopad, 2023. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 170-181. ISBN: 978-80-908943-0-3.
Detail

KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; OLŠÁK, M.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Zborník príspevkov z 12. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice: Spektrum STU, 2023. s. 73-81. ISBN: 978-80-227-5370-8.
Detail

MUROŇ, V.; KLUSÁČEK, L. Spolehlivost injektáže kabelových kanálků s přihlédnutím k nejistotám na stavbách. Juniorstav 2023 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 299-304. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Zařízení k osazení senzoru pro sledování vlastností injektážní malty. 37011, užitný vzor. (2023)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V12; Způsob osazení senzoru pro trvalé sledování vlastností injektážní malty. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.: CK01000042-V13; Způsob rozmístění semi-destruktivních sond pro náležité vystižení stavu předpínacích kabelů v konstrukci. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V1; Metodika pro posouzení zbytkové únosnosti předpjatých mostů. Ministerstvo dopravy České republiky. (metodika schválená)
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.: CK01000042-V2; Přípravek pro mechanické provádění semi-destruktivní diagnostiky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.: CK01000042-V7; Přípravek pro ověření injektáže a koroze v oblasti před kotvou. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail