Project detail

AIM - Automatické kontroly vyhrazených technologických zařízení s využitím strojového učení

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder (2020-01-28 - 2022-12-31)

On the project

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace: Senzorika a snímání provozních veličin je nezbytné pro úspěšné řešení. Projektový model předpokládá vstupní údaje, založené na fyzikálních veličinách snímaných samostatnýmí senzory mechanickými(zrychlení, rychlost pohybu, vibrace), akustickými (zvukové projeby strojního zařízení) , teplotními (teplota hlavních strojních částí, teplota prostředí), světelných (speciální senzorika tam, kde je předepsána kontrola hodnoty osvětlení).

Mark

FW01010485

Default language

Czech

People responsible

Marada Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Huzlík Rostislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

ZUTH, D. Strojové zpracování termogramů. Technická diagnostika, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 25-28. ISSN: 1210-311X.
Detail

ZUTH, D. Shluková analýza vibrodiagnostického signálu. DIAGO 2023 - Technická diagnostika stroj. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2023. s. 188-195. ISBN: 978-80-248-4656-9.
Detail

ZUTH, D. Využití metod umělé inteligence v technické diagnostice – Deep Learning. Technická diagnostika, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 21-24. ISSN: 1210-311X.
Detail

HUZLÍK, R.; MARADA, T.; MÁSLO, P.: FW01010485-V3; FW01010485-V3 Realizace celkového řešení na reálné instalaci. Beta Control s.r.o.. URL: https://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky. (prototyp)
Detail

ZUTH, D.; MÁSLO, P.: FW01010485-V2; FW01010485-V2 - SW vybavení. Beta Control s.r.o.. URL: https://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky. (software)
Detail

HUZLÍK, R.; ZUTH, D.; MARADA, T.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.: BETA-AIM-01; Funkční vzorek - Realizace a ověření funkčnosti snímání provozních stavů pomocí senzoriky. První část funkčního vzorku - laser s kamerou: VUT, FSI, Technická 2, Brno Logovací jednotky: BetaControl, Černého 829/58, Brno. (funkční vzorek)
Detail