Project detail

Effects of mechano-chemical activation on the process of formation, structure and stability of selected clinker minerals

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2020-01-01 - 2022-12-31)

On the project

The project will be focused on the study of the effects of mechanical activation on the process of formation and stability of various alite and belite polymorphs. The influence of different activation technologies and procedures on pure isolated clinker phases and on their polymorphs when prepared in laboratory conditions will be studied. Particularly the effect to the nucleation process and consequently the rate of crystal growth and changes in crystallinity. The effects of new milling technologies on the mineralogical, chemical and physical properties of individual precursors for calcium silicate synthesis will be assessed. The issue of the determination of the effects of mechanical activation due to the high energy transfer to the individual particles are also important. The influence of meal compacting, temperature influence, precalcination and calcination on the resulting crystallinity will also be monitored Subsequently, the processes of formation and temperature region of individual belite and alite polymorphs will be studied.

Description in Czech
Projekt bude zaměřen na studium vlivů mechanické aktivace na průběh vzniku a stabilitu různých polymorfů alitu a belitu. Studován bude vliv různých aktivačních technologií a postupů zpracování při laboratorní přípravě čistých izolovaných fází a jejich polymorfů. A to, zejména z pohledu ovlivnění nukleace těchto fází a následně rychlosti růstu krystalů a změny krystalinity. Budou sledovány vlivy nových technologií mletí na mineralogické, chemické a fyzikální vlastnosti jednotlivých prekursorů pro syntézu kalcium silikátů. Zásadní je problematika stanovení efektů mechanické aktivace složek díky vysokému přenosu energie na jednotlivé částice. Studován bude rovněž vliv kompaktace moučky, vliv teploty, předkalcinace a kalcinace na výslednou krystalinitu kalcium silikátů. Následně budou studovány procesy vniku a teplotní oblasti jednotlivých polymorfů belitu a alitu.

Keywords
Clinker minerals;Crystal latice;Mechano-chemical activation;

Key words in Czech
Slínkové minerály;Krystalová mřížka;Mechano-chemical activation;

Mark

20-00676S

Default language

English

People responsible

Fridrichová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Gazdič Dominik, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kulísek Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ravaszová Simona, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-03-29 - not assigned)

Results

DVOŘÁK, K.; MACHÁČKOVÁ, A.; RAVASZOVÁ, S.; GAZDIČ, D. Effect of Imposed Shear Strain on Steel Ring Surfaces during Milling in High‐Speed Disintegrator. Materials, 2020, vol. 13, no. 10, p. 10-22. ISSN: 1996-1944.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Development of Crystallinity of Triclinic Polymorph of Tricalcium Silicate. Materials, 2020, vol. 13, no. 17, p. 10-21. ISSN: 1996-1944.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Vývoj krystalinity triklinického polymorfu trikalcium silikátu. Sborník přednášek - 27. odborný seminář. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2021. s. 109-122. ISBN: 978-80-906541-6-7.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Monitoring of the effect of grinding raw material mixture and soaking on the formation of monoclinic phases of alite. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VII. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 71-76. ISSN: 1662-9779.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. VPLYV MLETIA NA GRANULOMETRICKÉ VLASTNOSTI C2S. Kvalita cementu 2021. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., 2021. s. 5-11. ISBN: 978-80-87397-35-0.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Effect of mechanical activation on the properties of Portland cement. sborník ICBMPT 2021. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., 2021. p. 11-12. ISBN: 978-80-87397-34-3.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. The Effect of Different Grinding Technologies on the Mechanical Properties of Portland cement depends on the Type of Intensifier. In Nanomaterials, Polymers and Composites. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2023. p. 103-107. ISBN: 978-3-0364-0202-4.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Příprava beta dikalcium silikátu se stabilizátorem. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2022. s. 5-10.
Detail

JANČÍKŮ, A.; SKLENÁŘOVÁ, D.; DVOŘÁK, K. Effect of Water Content in the Raw Material Mixture During Grinding on Alite Monoclinic Phase Formation. In Strength and Protection of Materials. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. p. 147-152. ISBN: 978-3-0364-1185-9. ISSN: 1662-9779.
Detail

DVOŘÁK, K.; VŠIANSKÝ, D.; RAVASZOVÁ, S.; JANČÍKŮ, A. Synthesis of M1 and M3 alite polymorphs and accuracy of their quantification. Cement and Concrete Research, 2023, vol. 163, no. Leden, p. 1-11. ISSN: 0008-8846.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K.; VAIČIUKYNIENĖ, D.; SISOL, M. Application of a Method for Measuring the Grindability of Fine-Grained Materials by High-Speed Milling. Materials, 2022, vol. 15, no. 22, p. 1-17. ISSN: 1996-1944.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Preparation of Beta Dicalcium Silicate with Stabilizer. In Strength and Protection of Materials. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. p. 141-146. ISSN: 1662-9779.
Detail

RAVASZOVÁ, S.; DVOŘÁK, K. Effect of Different High-energy Grinding Technologies on Granulometric and Crystallographic Properties of Portland Cement. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2023, vol. 22, no. 2, p. 74-78. ISSN: 1804-4824.
Detail

DVOŘÁK, K.; JANČÍKŮ, A. SLEDOVÁNÍ VLIVU MNOŽSTVÍ VODY PŘI MLETÍ SUROVINOVÉ SMĚSI A VÝPALU NA TVORBU MONOKLINICKÝCH FÁZÍ ALITU. In Kvalita cementu 2022. Brno: 2022. s. 5-11. ISBN: 978-80-87397-37-4.
Detail