Project detail

Geometrická přesnost mobilních mapovacích systémů

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2021

On the project

Projekt je zaměřen na optimalizaci metod mobilního mapování. Pro řešení projektu bude využíváno zařízení výzkumného centra AdMaS, přičemž hlavní pozornost bude věnována metodice pořizování a vyhodnocení dat s ohledem na geometrickou přesnost výsledků a náročnost celého procesu. Za tímto účelem bude vybudována a polohově určena síť vlícovacích a kontrolních bodů. Kontrolní body budou použity pro analýzy vlivů. Předmětem analýz bude také přesnost určení trajektorie nosiče.

Mark

FAST-S-19-5704

Default language

Czech

People responsible

Hoffmannová Lada, Ing. - fellow researcher
Kubíčková Miroslava, Ing. - fellow researcher
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nosek Jakub, Ing. - fellow researcher
Otrusinová Jana, Ing. - fellow researcher
Stránská Petra, Ing. - fellow researcher
Volařík Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kalvoda Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2019-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

NOSEK, J. Analýza geometrie sítě transformované globálním klíčem verze 1710. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2019, roč. 65, č. 9, s. 209-215. ISSN: 1805-7446.
Detail

NOSEK, J.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. Testování přesnosti mobilního laserového skenování. Sborník SVK (workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování, Telč 2019). Praha: ČVUT FSv, Katedra geotechniky, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-01-06645-4.
Detail

NOSEK, J.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODA, P.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. Ověření přesnosti metody GNSS-PPP. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 783-789. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

HOFFMANNOVÁ, L.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 796-800. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 801-805. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE. Praha: ČVUT FSv, Katedra geomatiky, 2021. ISBN: 978-80-01-06784-0.
Detail

NOSEK, J.; KURUC, M.; KALVODA, P.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VYBRANÝCH SLUŽEB PPP V REÁLNÉM ČASE. Družicové metody v geodézii a katastru. 2020. s. 45-50. ISBN: 978-80-86433-74-5.
Detail

KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODOVA, P. Accuracy Evaluation and Comparison of Mobile Laser Scanning and Mobile Photogrammetry Data. In IOP Conference series. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol (UK): IOP Publishing Ltd, 2020. p. 1-10. ISSN: 1755-1307.
Detail

KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. ACCURACY EVALUATION OF RIEGL VMX-450 MOBILE MAPPING SYSTEM. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: STEF92, 2020. p. 165-174. ISBN: 978-619-7603-07-1. ISSN: 1314-2704.
Detail

NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. Vliv prekalibrace kamery DJI FC300S na přesnost fotogrammetrických výsledků. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 707-712. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

NOSEK, J.; RICHTEROVÁ, Z.; MACHOTKA, R. Accuracy evaluation of Precise Point Positioning. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. p. 719-723. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

OTRUSINOVÁ, J.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 806-811. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail