Project detail

Realizaci systému pro naplynění hliníkových tavenin

Duration: 01.05.2018 — 30.11.2018

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2018-03-08 - not assigned)

On the project

vývoj a realizaci komplexního zařízení, které umožní v malé pracovní komoře, při známé teplotě, naplynění hliníkové taveniny za sníženého tlaku.

Description in English
the development and realization of a complex device which allows the aluminum melt to undergo pressure under reduced pressure in a small working chamber at a known temperature.

Keywords
naplynění, tavenína AL

Mark

SR6280006001

Default language

Czech

People responsible

Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P. Zařízení pro procesní analýzu hliníkových slitin. 2018. s. 0-10.
Detail