Project detail

Fast chopper system for applied research experiments at FLNR JINR cyclotrons

Duration: 22.04.2019 — 30.06.2022

On the project

Fast chopper system for applied research experiments at FLNR JINR cyclotrons

Keywords
Chopper; JINR; Cyclotron; High Voltage

Mark

JINR 3+3 project no. ??? 2019/2022

Default language

English

People responsible

Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pelikán Luděk, Ing. - fellow researcher
Krbal Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-11-29 - not assigned)

Funding resources

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- whole funder