Project detail

Speciální elektromotory malého výkonu pro turbokompresory

Duration: 01.06.2019 — 30.06.2022

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2019-07-11 - 2022-06-30)

On the project

Projekt se zabývá návrhem dvou elektrických strojů s vysokými otáčkami (180 000 ot./min.). Navrženy by měly být dva stroje: asynchronní motor a synchronní motor s permanentními magnety. Výhodami synchronního motoru s permanentními magnety je lepší účinnost a účiník a menší rozměry. Hlavní výhodou asynchronního motoru je jednoduché řízení. Před ukončením projektu budou vyrobeny funkční vzorky obou navržených strojů. Na funkčních vzorcích budou provedena měření pro ověření návrhu. Výsledky měření také budou sloužit jako podklad pro optimalizaci obou navržených strojů.

Keywords
synchronní stroj s permanentními magnety; asynchronní stroj; elektrický stroj s velmi vysokými otáčkami

Mark

TK02020168

Default language

Czech

People responsible

Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mach Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

KLÍMA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M.; LOŠÁK, P. Effect of solid rotor slit dimensions on electromagnetical and mechanical properties of induction machine. In IEEE EEEIC 2020. Madrid, Španělsko: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 706-709. ISBN: 978-1-7281-7455-6.
Detail

KLÍMA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; MACH, M. Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2021, roč. 23, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1213-1539.
Detail

BĚLOUŠEK, J.; MACH, M.; KLÍMA, P.: Asynchronní motor 3 kW, 180 000 ot./min.; Funkční vzorek asynchronního motoru s výkonem 3 kW při 180 000 ot./min. EM Brno s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno. (funkční vzorek)
Detail

BĚLOUŠEK, J.; MACH, M.; KLÍMA, P.: Synchronní motor 3 kW, 180 000 ot./min.; Funkční vzorek synchronního motoru s permanentními magnety s výkonem 3 kW při 180 000 ot./min. EM Brno s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno. (funkční vzorek)
Detail