Project detail

Hardwarově akcelerovaný systém pro přenos velkých souborů s kryptografickým zabezpečením

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2021

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2019-04-29 - 2021-02-28)

On the project

Hardware accelerated system with cryptographic security for transferring big data

Keywords
šifrování, velké soubory, kryptografie, hardwarová akcelerace

Mark

TJ02000290

Default language

Czech

People responsible

Dzurenda Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ricci Sara, M.Sc., Ph.D. - fellow researcher
Smékal David, Ing. - fellow researcher
Šeda Pavel, RNDr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Martinásek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2018-10-16 - not assigned)

Results

SMÉKAL, D.; NÉMETH, F.; DVOŘÁK, J. An FPGA-Based Priority Packet Queues. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 52. High Tatras, Slovakia: IFAC-PapersOnLine, 2019. p. 377-381. ISSN: 2405-8963.
Detail

SMÉKAL, D.; RICCI, S.; DZURENDA, P.; MARTINÁSEK, Z. Privacy-enhancing Cloud Computing Solution for Big Data. In 2019 1th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Ireland: IEEE Computer Society, 2019. p. 1-6. ISBN: 9781728157634. ISSN: 2157-023X.
Detail

SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z.; POKORNÝ, J.; ŠEDA, P.; MÁCHA, T.; KOCMICH, P.; ŠNÁBLOVÁ, S.; FROLÍK, J.; DZADÍKOVÁ, S.; ZDRAŽILOVÁ, E.; CRHÁKOVÁ, M.; FIŠAROVÁ, V.: HACRYPT; Systém pro bezpečný přenos velkých souborů. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: https://hacrypt.lab.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail