Project detail

Návrh expertního systému pro optimalizaci osvětlovacích soustav

Duration: 01.01.1999 — 31.12.2000

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

Mark

GA102/99/0926

Default language

Czech

People responsible

Plch Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (1999-01-01 - not assigned)

Results

PLCH, J., SOKANSKÝ, K. Expertní systémy osvětlovacích soustav. In Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 414 ( s.)ISBN: 80-7078-789-9.
Detail

Plch, J., Baxant, P. Posouzení elektrických parametrů kompaktních zářivek, GE Lighting. Brno: 1999. s. 1 ( s.)
Detail

PLCH, J. Zrakové vnímání řidiče. In Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 350 ( s.)ISBN: 80-7078-789-9.
Detail

PLCH, J., MARKYTÁN, A. Aplikace jasového analysátoru. In Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 257 ( s.)ISBN: 80-7078-789-9.
Detail

PLCH, J. Světelně technické vlastnosti soustav s kompaktními zářivkami. In XXIV. Mezinárodní konference KART a VII. Mezinárodní konference CART. Praha: ?, 1999. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7060-482-1.
Detail

PLCH, J., BAXANT, P. Moderní metody osvětlovacích soustav. In VII. Mezinárodní konference o měření. Brno: ?, 1999. s. 52 ( s.)
Detail

PLCH, J., DRÁPELA, J. Evropské hodnocení předřadníků. In Sborník přednášek VIII. Mezinárodní konference o měření. Brno: MSE CZ s.r.o., Brno, 2000. s. 35-37.
Detail

DRÁPELA, J., PLCH, J. Nové směry v posuzování a hodnocení předřadníků pro nízkotlaké rtuťové výbojky. In Mezinárodní konference SVĚTLO 2000. VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 54-61. ISBN: 80-7078-789-9.
Detail

DRÁPELA, J., PLCH, J. Charakter odběru nelineárních spotřebičů malých výkonů. In Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. ÚEEN FEI VUT v Brně: 2000. s. 63-67. ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

DRÁPELA, J., PLCH, J. Kompaktní zdroje v osvětlovacích soustavách a jejich zpětné vlivy. In IV. odborná konference ERU 2000. Brno: ELCOM a.s., Brno, 2000. s. 1-23.
Detail

Plch, J. Světelná technika na počátku milénia. In Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: ÚEEN FEI VUT v Brně, 2000. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

Plch, J. Vývojové tendence v technice osvětlování. In XXIV. Mezinárodní konference KART a VII. 1999. s. 73 ( s.)
Detail

Plch, J. Souhrnný pohled na měření a hodnocení osvětlení. In Sborník přednášek VIII. Mezinárodní konference o měření. Brno: MSE Brno, 2000. s. 16 ( s.)
Detail

Plch, J. Světelná a osvětlovací technika. In Sborník prací. Brno: ZČE, a.s. - ENERG Brno, 2000. s. 17 ( s.)
Detail

Plch, J. Energie pro lidstvo na počátku XXI.století. In VII. Mezinárodní konference o měření. Brno: 1999. s. 52 ( s.)ISBN: 80-7060-482-1.
Detail

Plch, J. Světlo pro člověka v novém tisíciletí. In XII. Celoštátna konferencia. Bratislava: Slovenský elektrotechnický zväz, 2000. s. 12 ( s.)
Detail

Plch, J. Hodnocení osvětlovacích soustav z mezinárodního pohledu. In VŠB - TU Ostrava. VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 107 ( s.)
Detail

Plch, J. Vlivy ovlivňující měření a vyhodnocení umělého osvětlení. In VŠB - TU Ostrava. VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 62 ( s.)
Detail

Sokanský, K., Novák, T., Dušek, P. Vlastnosti a použití kompaktních zářivek. In Kurz osvětlovací techniky XVIII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 45 ( s.)
Detail

PLCH, J. Člověk a světlo. Stavba, 1999, roč. 1999, č. příloha č7, s. 2 ( s.)ISSN: 1210-9568.
Detail

Sokanský, K., Novák, T. Porovnávací měření umělého osvětlení. Světlo, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 34 ( s.)ISSN: 1212-0812.
Detail

BAXANT, P., PLCH, J. Nová generace kompaktních zářivek GE Lighting. 1999, roč. 1999, č. 3, s. 21 ( s.)
Detail

BAXANT, P., PLCH, J. Nová generace kompaktních zářivek GE Lighting. Světlo, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 9 ( s.)ISSN: 1212-0812.
Detail

PLCH, J. Vývojové tendence ve svítidlech. In Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000Ostrava 2000. Ostrava: ?, 2000. s. 331 ( s.)ISBN: 80-7078-789-9.
Detail