Project detail

Výdržné zkoušky impulzním vysokým napětím

Duration: 16.05.2018 — 23.05.2018

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2018-05-16 - 2018-05-23)

On the project

Zkouška byla zaměřena na vykonání výdržných zkoušek testovaných oddělovacích budicích transformátorů přiloženým impulsním napětím. Zkouška byla prováděna podle platných předpisů a norem ve všech konfiguracích. Vlastníkem výsledků je Vacuumschmelze, s.r.o.

Keywords
Impulsní transformátor, Oddělovací transformátor, Budicí transformátor, Rázový generátor, Normalizovaný atmosférický impuls, Výdržná zkouška.

Mark

2018_SR18857063

Default language

Czech

People responsible

Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krbal Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-06-27 - not assigned)
division-EEN-CVVOZE
- (2018-05-16 - 2018-05-23)

Results

KRBAL, M. Výdržné zkoušky impulzním vysokým napětím. 2018.
Detail